Clone Git Project With Eclipse/STS

En kısa yoluyla : Eclipse-STS-> Eclipse Launch window : workspace :D:\Java\workspace\git\application01WoSp-> OK-> File-> Import-> Git-> Projects from Git-> Next-> Clone URI-> Next-> Source Git Repository window: Location-URI :https://@bitbucket.org/myrepo/application01.git (Location-URI :http://my.local.server/MYEPROCESSGROUP/MyEProcessApp01.git) Location-Host :bitbucket.org (Location-Host :my.local.server) Location-Repository path :/myrepo/application.git (Location-Repository path :/MYEPROCESSGROUP/MyEProcessApp01.git) Connection-Protocol :https (Connection-Protocol :http) Authentication-User : Authentication-Password : -> Authentication Store in Secure Store:cliked-> Next-> Branch Selection window: master,dev,develop,iss1001( to be clicked)-> Next-> Local Destination window: Destination-Directory :D:\Java\workspace\git\application01WoSp\application01 (D:\java\wosp-sts\YCNB2BWoSp) Destination-Initial branch :master Configuration-Remote name :origin-> Next-> Select a wizard to use for importing projects window: Wizard for project import :Import existing Eclipse projects-> Next-> Import Projects window: Projects :Select All-> to be clicked Search for nested projects-> Finish Artık git komutlarınızı ilgili workspace’in ilgili uygulama adresi dizini içerisinde çalıştırabilme kabiliyeti kazanmıştır. Eclipse-> Window-> Show View-> Makers-> penceresinde hatalar varsa bunların hepsi aşağıdaki adresteki gibi eritilmelidir. Sonrasında çekilmiş olam uygulamanın ana(master) kolundan bir geliştirme(development) kolunu aşağıdaki şekilde komut satırından oluşturuyoruz.. Bu işlem ile yerelde, uzak Git sunucudan bağımsız bir dev kolu oluşturmuş olacağız. okinik@E-NB311 MINGW64 /d/Java/workspace/git/application01WoSp/application01 (master) $ git checkout -b dev Switched to a new branch ‘dev’ Alteratif olarak daha detaylı haliyle : Eclipse’e aşağıdaki gibi egit yükleyeblirsiniz: Eclipse-> Help-> Install New Software-> Work with: EGit P2 Repository – http://download.eclipse.org/egit/updates-> Bir dizin belirliyoruz : Eclipse-> File-> Other-> Git-> Git Respository-> Repository directory :D:\Java\workspace\git-> Finish Git yönetimi ekranını açıyoruz : Window-> Show View-> Git-> Git Repositories-> Git Repositories Perspective-> Clone the Git Repository and the clone to this view-> URI :https://@bitbucket.org/myrepo/application01.git Host :bitbucket.org Repository path :/myrepo/application.git Connection :https User : Password : -> Next-> Select master-> Next-> Directory :D:\Java\workspace\git\application01 Initial branch :master Configuration name :origin -> Finish Görünümü değiştirin : Windows-> Open Perspective-> Resource Dizine indirdiğimiz projeyi Eclipse içine aktarma : File-> Import-> Git-> Projects from Git-> Existing local repository-> Select a Git Repository-> Import as General Project-> Next-> Finish Git komutlarını kullanabilmemiz için aşağıdaki adresten uygun git programını indiriniz : Git indirme adımı Git komutunu komut satırından çalıştırmak için gerekirse eğer : My Computer (sağ tuş)-> Properties-> Advanced-> Environment Variables-> Path-> Edit-> “;C:\Program Files\Git\bin” ekleyip-> OK Komut satırından oluşturulmuş olan master üzerinden kendimize bir “dev” kolu oluşturuyoruz : okinik@E-NB311 MINGW64 /d/Java/workspace/git/application01 (master) $ git checkout -b dev Switched to a new branch ‘dev’ Git kod deposunda .project ve .classpath yok ise Eclipse-STS-> File-> Import-> Projects from Git-> Clone URI-> Source Git Repository Window Location URI:http://my.local.server/YCNB2B/ycnb2b.git Location Host:my.local.server Repository path:/YCNB2B/ycnb2b.git Connection Protocol:http Connection Port: Authentication User:oguzhan.kinik Authentication Password:*** Authentication Store in Secure Store:cliked-> Branch Selection Window: master:clicked test:clicked-> Local Destination Window: Destination Directory:D:\java\wosp-sts\YCNB2BWoSp Configuration Remote name:origin-> Select a wizard to use for importing projects Window: Wizard for project import:Import existing Eclipse projects Close Eclipse-> Create another project then copy .classpath and .project to YCNB2B workspace-> Eclipse-STS-> File-> Import-> Existing Maven Projects-> Maven Projects Window: Root Directory:D:\java\wosp-sts\YCNB2BWoSp Projects:to be cliked ycnbtb,catlg,cr,logstcs,ordr,secrty,usr-mgmt,tmplt/pom.xml Add project(s) to working set:to be clicked ycnb2b-> Finish Eclipse-> ycnb2b-> Built Path-> Configure Built Path…-> Libraries-> JRE system Library [jdk-11.0.2]-> Edit-> Alternate JRE-> Installed JREs…-> Add-> Standart VM-> Next-> JRE Home Directory:C:\Program Files\Java\jdk-11.0.2-> Finish-> Select jdk-11.0.2-> Apply and Close-> Alternate JRE:jdk-11.0.2-> Finish-> Apply and Close Eclipse-> ycnb2b-> Properties-> Java Compiler-> Configure Workspace Settings…-> Compiler compliance level:11 Apply and Close-> Rebuild Yes-> Eclipse-> File-> Restart Optioanl: Eclipse-> Window-> Perspective-> Open Perspective-> Java EE-> Open Eclipse-> Project Explorer-> View Menu-> Projects Presantation-> Hierarchical Eclipse-> Window-> Show View-> Other…-> Minimap-> Open Eclipse-> Window-> Show View-> Other…-> Git Staging-> Open Eclipse-> Window-> Show View-> Other…-> Git Repositories-> Open Eclipse-> Window-> Show View-> Other…-> Help01, Help02, Help03-> Open Eclipse-> Window-> Show View-> Other…-> Java Doc-> Open Eclipse-> Window-> Show View-> Other…-> Declaration-> Open Eclipse-> Window-> Show View-> Other…-> Call Hierarchy-> Open Eclipse-> Window-> Show View-> Other…-> Type Hierarchy-> Open Eclipse-> Window-> Show View-> Other…-> Members-> Open Eclipse-> Window-> Show View-> Other…-> Maven Repositories-> Open Eclipse-> Window-> Show View-> Other…-> History-> Open Eclipse-> Window-> Show View-> Other…-> Terminal(Git Bash-Local Terminal)-> Open mvn clean on btcb2b directory or Eclipse-> btcb2b-> Run As mvn install on btcb2b directory or Eclipse-> btcb2b-> Run As .project ve .classpath dosyası olmadığında uygulanabilecek diğer yöntemler 01- download and configure remote point $ git init $ git remote add origin http://my.local.server/YCNB2B/ycnb2b.git $ git pull Eclipse/STS-> File-> Import-> Existing Maven Projects-> 02- Existing Maven Projects .settings and .project self generated not generated .classpath 03- mvn eclipse:eclipse 04-Apache Maven Eclipse Plugin (RETIRED) Bir başka Git kodlarını içeri alma yazısına buradan bakabilirsiniz.]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *