Bootstrap Input(girdi) alanı örnek yardım yazısı kodu kullanımı örneği (Bootstrap Input area sample help text code usage example)

Örn: satırda yardım yazısı Input(girdi) alanının altına girdi yardım yazısı yazabilmek için. [code language=”html”] <input type="text" placeholder="Değer giriniz" /> <span class="help-block">Örneğin: blok seviyesinde yardım metni.</span> [/code] Kod bloğu görünümü:


Örneğin: alt blok seviyesinde yardım metni.
“Span” yerine “em” elementini de şu şekilde kullanabilirsiniz. [code language=”html”] <input type="text" placeholder="Değeriniz…"/> <em class="help-block">Örnek: "em" blok ile yardım metni.</em> [/code] Kod bloğu görünümü:

Örnek: "em" blok ile yardım metni.
]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *