Bilgisayar Donanımı Bileşenleri

1. Merkezi İşlem Birimi: Bilgisayarda programların çalışmasını ve işlemlerin yapılmasını sağlayan temel bilesen merkezi işlem birimidir. Bilgisayarın beyni olarak da kabul edilen merkezi işlem birimi, bilgisayarın en önemli ve karmaşık parçasıdır. Modern bilgisayarlarda, merkezi işlem birimi olarak mikroişlemciler görev yapmaktadır. Mikroişlemcilerin üç ana parçası vardır: • Kontrol Birimi (CU – Control Unit) • Aritmetik ve Mantık Birimi (ALU – Arithmetic and Logic Unit) • Yazmaçlar (Registers) 2. Ana Bellek: Bilgisayarın çalışma esnasında kullandığı alandır. Bilgisayarda bir program yürütülürken, programın kendisi ve programla ilgili veri ana bellekte tutulur. Ana bellek, çoğunlukla rastgele erişimli bellek (RAM – Random Access Memory) olarak da adlandırılır. 3. İkinci Depolama Aygıtları: Yardımcı bellek olarak da tanımlanan ikincil bellek, verinin uzun süre saklanmasına imkan sağlayan bellek türüdür. Bilgisayar kapatıldığında veya elektrik bağlantısı olmadığında ikincil bellekteki bilgilerde herhangi bir kayıp yaşanmaz. İkincil depolama aygıtlarının en sık kullanılan çeşidi sabit disklerdir. Genellikle tüm bilgisayarlarda gömülü bir sabit disk bulunmaktadır. Günümüzde sabit disklerin kapasitesi TB (Terabyte) seviyesine kadar çıkmıştır. Sıklıkla kullanılan diğer depolama aygıtları harici disk, CD (compact disc), DVD (digital versatile disc), manyetik teyp ve USB bellek olarak listelenebilir. 4. Girdi Aygıtları: Kullanıcılardan veya farklı cihazlardan bilgisayara gelen her türlü veriye girdi adı verilir. Modern bilgisayarlarda en sık kullanılan girdi araçları klavye, fare, mikrofon, dijital kamera, tarayıcı ve barkod okuyucudur. 5. Çıktı Aygıtları: Bilgisayarın kullanıcılar veya farklı cihazlar için oluşturduğu her türlü veriye çıktı adı verilir. Modern bilgisayarlarda en sık kullanılan çıktı araçları monitör, yazıcı, hoparlör, kulaklık ve projektördür.]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *