AngularJS controller lar arası veri,değer geçişi,aktarımı kodu kullanımı örneği (AngularJS passing data to between controllers code usage example)

Servis ile controllerda kullanılabilecek obje oluşturma [code language=”javascript”] app.service(‘customerService’, function() { var customerList = []; addCustomer = function(newCus) { customerList.push(newCus); }; getCustomers = function(){ return customerList; }; }); [/code] “CustomerController” da servis olarak tanımladığımız “customerService” üzerinde işlemler yapabiliriz. [code language=”javascript”] app.controller(‘CustomerController’, function($scope, customerService) { callToAddToCustomerList = function(currObj){ customerService.addCustomer(currObj); }; }); [/code] “CartController” da ise “CustomerController” da işlem görmüş olan “customerService” kullanılabilir [code language=”javascript”] app.controller(‘CartController’, function($scope, customerService) { $scope.customers = customerService.getCustomers(); }); [/code] bir başka “servis” tanımı örneği [code language=”javascript”] angular.module(‘myApp’, []) .factory(‘customerService’, function () { var customerResponse = {}; return { saveCustomerResponse:function (data) { customerResponse = data; console.log(data); }, getCustomerResponse:function () { return customerResponse; } }; }); [/code] “controller” da kullanımı [code language=”javascript”] function resultController ($scope, customerService) { $scope.getResultForCustomer = customerService.getCustomerResponse; } [/code] “broadcast” ile controller lar arası değer aktarımı örneğine buradan ulaşabilirisiniz.]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *