Angular i18n l10n

kodumunblogu.net /detail/angularda-coklu-dil-i18n-nasil-yapilir Angular uluslararasılaştırma yerelleştirme: Angular ile para birimi gösterimi gibi yerelleştirme ayarlarını aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz. app.module.ts dosyasında aşağıdaki import ve ayarı yapmalısınız [code lang=”shell”] // project localization import { registerLocaleData } from ‘@angular/common’; import localeTr from ‘@angular/common/locales/tr’; registerLocaleData(localeTr, ‘tr’); [/code] ve html sayfasında ise para birimi veri yolunu (currency pipe) kullanarak değerinizi Türkçe formatta gösterebilirsiniz. [code lang=”html”] {{value | currency : ‘TRY’ : ” : ‘1.2-2’ : ‘tr-TR’ }} [/code] Yukarıdaki value değerini 100 kabul edebilirsiniz. Angular ile ondalıklı sayı gösterimini aşağıdaki gibi ayarlar ile yapabilirsiniz. app.module.ts dosyasında aşağıdaki import ve ayarı yapmalısınız [code lang=”shell”] // project localization import { registerLocaleData } from ‘@angular/common’; import localeTr from ‘@angular/common/locales/tr’; registerLocaleData(localeTr, ‘tr’); [/code] ve html sayfasında ise para birimi veri yolunu (currency pipe) kullanarak değerinizi Türkçe formatta gösterebilirsiniz. [code lang=”html”] {{value | number : ‘TRY’ : ” : ‘1.2-2’ : ‘tr-TR’ }} [/code] Yukarıdaki value değerini 10000 kabul edebilirsiniz.]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *