Angular Generate Command Usage

Angular Service oluşturma (ng generate service) : Angular ile farklı componentlerin aynı servis üzerindeki fonksiyonları kullanmasını aşağıdaki gibi Angular Service tanımlayarak yapabilirsiniz. [code lang=”shell”] PS D:\java\wosp-sts\YcnB2BWoSp\YcnB2B\ycnb2b-ui\src\webapp> ng generate service ycnb2b/service/shopping-cart CREATE src/app/ycnb2b/service/shopping-cart.service.spec.ts (364 bytes) CREATE src/app/ycnb2b/service/shopping-cart.service.ts (141 bytes) PS D:\java\wosp-sts\YcnB2BWoSp\YcnB2B\ycnb2b-ui\src\webapp> [/code] Sonrasında bu servisi kullanmak için ise aşağıdaki gibi ilgili yerlerde tanımlamalar yapılmalıdır. app.module.ts [code lang=”script”] import { OrderService } from ‘./btcb2b/service/shared/order.service’; providers: [ OrderService ] [/code] catalog.component.ts [code lang=”script”] import { OrderService } from ‘src/app/btcb2b/service/shared/order.service’; constructor(private orderService: OrderService) { } this.selectedProductPrices = orderService.getProductPrices(product); [/code] Angular Interface Domain oluşturma (ng generate interface) : Angular ile geliştirme yaparken objelerle işlem yapmak için interface oluşturabilir ve özelliklerine değer atayabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki gibi interface oluşturabilirsiniz. [code lang=”shell”] PS D:\java\wosp-sts\YcnB2BWoSp\YcnB2B\ycnb2b-ui\src\webapp> ng generate interface ycnb2b/domain/PaymentTerm CREATE src/app/ycnb2b/domain/payment-term.ts (33 bytes) PS D:\java\wosp-sts\YcnB2BWoSp\YcnB2B\ycnb2b-ui\src\webapp> [/code] Yukarıdaki komutu çalıştırdığınıda domain klasörü altında payment-term.ts dosyasının oluştuğunu görebilirsiniz. interface tiplerini new ile çağıramazsınız. Yani let paymentTerm = new PaymentTerm(); yapamazsınız. Angular Class Domain oluşturma (ng generate class) : Angular ile geliştirme yaparken objelerle işlem yapmak için class oluşturabilir ve özelliklerine değer atayabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki gibi class oluşturabilirsiniz. [code lang=”shell”] PS D:\java\wosp-sts\YcnB2BWoSp\YcnB2B\ycnb2b-ui\src\webapp> ng generate class ycnb2b/domain/CartInfo Your global Angular CLI version (8.3.9) is greater than your local version (8.0.0). The local Angular CLI version is used. To disable this warning use "ng config -g cli.warnings.versionMismatch false". CREATE src/app/ycnb2b/domain/cart-info.spec.ts (163 bytes) CREATE src/app/ycnb2b/domain/cart-info.ts (26 bytes) PS D:\java\wosp-sts\YcnB2BWoSp\YcnB2B\ycnb2b-ui\src\webapp> [/code] Yukarıdaki komutu çalıştırdığınıAngular Enum Class oluşturma (ng generate enum) : Angular ile geliştme esnasında sabit değerleri ihtiyacınız olabilir, bu değerleri enum sınıfında tutabilirsiniz. [code lang=”shell”] PS D:\java\wosp-sts\PolEyB2BWoSp\PolEyB2B\poleyb2b-ui\src\webapp> ng generate enum btcb2b/constant/PageRoutes Your global Angular CLI version (8.3.9) is greater than your local version (8.0.0). The local Angular CLI version is used. To disable this warning use "ng config -g cli.warnings.versionMismatch false". CREATE src/app/btcb2b/constant/page-routes.enum.ts (27 bytes) PS D:\java\wosp-sts\PolEyB2BWoSp\PolEyB2B\poleyb2b-ui\src\webapp> [/code] Yukarıdaki komutu çalıştırdığınızda constant klasörü altında page-routes.enum.ts dosyasının oluştuğunu görebilirsiniz. Enum tiplerini direct çağırbilirsiniz, class’daki gibi new anahtar kelimesine ihtiyaç yoktur. Yani PageRoutes.DASHBOARD yapabilirsiniz. ]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *