Adding Menu To SAP Commerce Backoffice

Varolan bir menüye alt menü ekleme: …/ycnProject/hybris/bin/custom/ycnbackoffice/resources/ycnbackoffice-backoffice-config.xml dosyasında görüntülenecek ve müdahale edilebilecek olan tablomuzu tanımlıyoruz. [code lang=”xml”] <!– Exploded View relation table list view –> <context type="YcnExplodedView" component="listview"> <list:list-view xmlns:list="http://www.hybris.com/cockpitng/component/listView"> <list:column qualifier="productYcnCode" position="2"/> <!– <list:column qualifier="productCode" position="2"/> –> <!– <list:column qualifier="assyRowNo" position="3" /> –> <list:column qualifier="assyCode" position="1"/> <!– <list:column qualifier="assyDescription" position="5" /> –> <!– <list:column qualifier="assyPictureFileName" position="6" /> –> <list:column qualifier="spPartRowNo" position="4"/> <list:column qualifier="spPartYcnCode" position="3"/> <!– <list:column qualifier="spPartCode" position="9" /> –> <list:column qualifier="spPartAssyPictPosnCode" position="5"/> <list:column qualifier="spPartRectCoordX" position="6"/> <list:column qualifier="spPartRectCoordY" position="7"/> <!– <list:column qualifier="spPartRectBrdrThickness" position="13" /> –> <!– <list:column qualifier="spPartRectBrdrWidth" position="14" /> –> <!– <list:column qualifier="lispPartRectBrdrHeight" position="15" /> –> </list:list-view> </context> [/code] …/ycnProject/hybris/bin/custom/ycnbackoffice/resources/ycnbackoffice-backoffice-config.xml dosyasında Backoffice menüsüne ekleme yapıyoruz. [code lang=”xml”] <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <config xmlns="http://www.hybris.com/cockpit/config" xmlns:wz="http://www.hybris.com/cockpitng/config/wizard-config" xmlns:editorArea="http://www.hybris.com/cockpitng/component/editorArea" xmlns:simple-search="http://www.hybris.com/cockpitng/config/simplesearch" xmlns:y="http://www.hybris.com/cockpit/config/hybris" <context component="explorer-tree" merge-by="module"> <n:explorer-tree xmlns:n="http://www.hybris.com/cockpitng/config/explorertree"> <n:type-node id="Rate" code="Rate"/> <n:navigation-node id="hmc_treenode_catalog"> <!– add a menu named as "Exploded View" to Backoffice left side menu –> <n:type-node id="YcnExplodedView" code="YcnExplodedView" position="6"/> </n:navigation-node> </n:explorer-tree> </context> </config> [/code] …/ycnProject/hybris/bin/custom/ycnbackoffice/resources/ycnbackoffice-backoffice-config.xml dosyasında Backoffice menüsündeki listview içerisinde ilgili alanların değerlerini belirtip aratabilmek için ekleme yapıyoruz. [code lang=”xml”] <context merge-by="type" type="YcnExplodedPicture" component="advanced-search"> <advanced-search:advanced-search xmlns:advanced-search="http://www.hybris.com/cockpitng/config/advancedsearch"> <advanced-search:field-list> <advanced-search:field xmlns="http://www.hybris.com/cockpitng/config/advancedsearch" name="productYcnCode"/> <advanced-search:field xmlns="http://www.hybris.com/cockpitng/config/advancedsearch" name="productCode"/> <advanced-search:field xmlns="http://www.hybris.com/cockpitng/config/advancedsearch" name="assyGrpCode"/> </advanced-search:field-list> </advanced-search:advanced-search> </context> [/code] …/ycnProject/hybris/bin/custom/ycn/ycncore/resources/localization/ycncore-locales_en.properties dosyasında ise Backoffice’e eklenen menü adının ne olacağı belirlenir. [code lang=”xml”] #YcnExplodedView type.YcnExplodedView.name = Exploded View type.YcnExplodedView.productYcnCode.name = Product Ycn Code type.YcnExplodedView.productCode.description = Product Code type.YcnExplodedView.assyRowNo.name = Assembly Row No type.YcnExplodedView.assyCode.name = Assembly Code type.YcnExplodedView.assyDescription.name = Assembly Description type.YcnExplodedView.assyPictureFileName.name = Assembly Picture File Name type.YcnExplodedView.spPartRowNo.name = Spare Part Row No type.YcnExplodedView.spPartYcnCode.name = Spare Part Ycn Code type.YcnExplodedView.spPartCode.name = Spare Part Code type.YcnExplodedView.spPartAssyPictPosnCode.name = Spare Part Position Code On The Picture type.YcnExplodedView.spPartRectCoordX.name = Spare Part X Coordinate type.YcnExplodedView.spPartRectCoordY.name = Spare Part Y Coordinate type.YcnExplodedView.spPartRectBrdrThickness.name = Spare Part Border Thickness type.YcnExplodedView.spPartRectBrdrWidth.name = Spare Part Border Width type.YcnExplodedView.spPartRectBrdrHeight.name = Spare Part Border Height [/code] Yeni bir menüye alt menüler ekleme işlemi: …/ycnProject/hybris/bin/custom/ycnbackoffice/resources/ycnbackoffice-backoffice-config.xml [code lang=”xml”] <context component="explorer-tree" merge-by="module"> <n:explorer-tree xmlns:n="http://www.hybris.com/cockpitng/config/explorertree"> <!– add a menu named as "Promotion Score" to Backoffice left side menu –> <n:navigation-node id="hmc.treenode.proscore" position="9"> <n:type-node id="hmc.treenode.proscore.rule" code="PwrtoolProScoreRule" position="1"/> <n:type-node id="hmc.treenode.proscore.detail" code="PwrtoolProScore" position="2"/> <n:type-node id="hmc.treenode.proscore.spent" code="PwrtoolProScoreSpent" position="3"/> <n:type-node id="hmc.treenode.proscore.summary" code="PwrtoolProScoreSummary" position="4"/> </n:navigation-node> </n:explorer-tree> </context> [/code] Menü’de gösterilecek tercümeler için …/ycnProject/hybris/bin/custom/ycnbackoffice/resources/ycnbackoffice-backoffice-labels/labels.properties [code lang=”xml”] hmc.treenode.proscore=Pro Score hmc.treenode.proscore.rule=Pro Score Rule hmc.treenode.proscore.detail=Pro Score Detail hmc.treenode.proscore.spent=Pro Score Spent hmc.treenode.proscore.summary=Pro Score Summary [/code] …/ycnProject/hybris/bin/custom/ycnbackoffice/resources/ycnbackoffice-backoffice-labels/labels_en.properties [code lang=”xml”] hmc.treenode.proscore=Pro Score hmc.treenode.proscore.rule=Pro Score Rule hmc.treenode.proscore.detail=Pro Score Detail hmc.treenode.proscore.spent=Pro Score Spent hmc.treenode.proscore.summary=Pro Score Summary [/code] …/ycnProject/hybris/bin/custom/ycnbackoffice/resources/ycnbackoffice-backoffice-labels/labels_tr.properties [code lang=”xml”] hmc.treenode.proscore=Pro Puan hmc.treenode.proscore.rule=Pro Puan Kural hmc.treenode.proscore.detail=Pro Puan Detay hmc.treenode.proscore.spent=Pro Puan Kullanılan Detay hmc.treenode.proscore.summary=Pro Puan Özet [/code] listview’de gösterilecek objenin tarifi için …/ycnProject/hybris/bin/custom/ycnbackoffice/resources/ycnbackoffice-backoffice-config.xml [code lang=”xml”] <!– Pwrtool Promotion Score Rule table list view –> <context type="PwrtoolProScoreRule" component="listview"> <list:list-view xmlns:list="http://www.hybris.com/cockpitng/component/listView"> <list:column qualifier="transactionCode" position="1"/> <list:column qualifier="description" position="2"/> <list:column qualifier="proScore" position="3" /> <list:column qualifier="period" position="4"/> </list:list-view> </context> <!– Pwrtool Promotion Score table list view –> <context type="PwrtoolProScore" component="listview"> <list:list-view xmlns:list="http://www.hybris.com/cockpitng/component/listView"> <list:column qualifier="transactionCode" position="1"/> <list:column qualifier="b2BUnit" position="2"/> <list:column qualifier="b2BUnitLocName" position="3" /> <list:column qualifier="b2BCustomerUid" position="4"/> <list:column qualifier="proScore" position="5" /> </list:list-view> </context> <!– Pwrtool Promotion Score Spent table list view –> <context type="PwrtoolProScoreSpent" component="listview"> <list:list-view xmlns:list="http://www.hybris.com/cockpitng/component/listView"> <list:column qualifier="b2BUnit" position="1"/> <list:column qualifier="b2BUnitLocName" position="2" /> <list:column qualifier="b2BCustomerUid" position="3"/> <list:column qualifier="spentProScore" position="4" /> </list:list-view> </context> <!– Pwrtool Promotion Score Yearly Summary table list view –> <context type="PwrtoolProScoreSummary" component="listview"> <list:list-view xmlns:list="http://www.hybris.com/cockpitng/component/listView"> <list:column qualifier="b2BUnit" position="1"/> <list:column qualifier="b2BUnitLocName" position="2"/> <list:column qualifier="year" position="3"/> <list:column qualifier="totalProScore" position="4"/> <list:column qualifier="usedProScore" position="5"/> <list:column qualifier="usableProScore" position="6"/> </list:list-view> </context> [/code] …/ycnProject/hybris/bin/custom/ycn/ycncore/resources/localization/ycncore-locales_en.properties dosyasında ise Backoffice’e eklenen menü adının ne olacağı belirlenir. [code lang=”xml”] # Pwrtool Promotion Score Rule table list view column lables type.PwrtoolProScoreRule.name=Pro Score Rule type.PwrtoolProScoreRule.transactionCode.name=Transaction Code type.PwrtoolProScoreRule.description.name=Description type.PwrtoolProScoreRule.proScore.name=Pro Score type.PwrtoolProScoreRule.period.name=Period # Pwrtool Promotion Score table list view column lables type.PwrtoolProScore.name=Pro Score type.PwrtoolProScore.transactionCode.name=Transaction Code type.PwrtoolProScore.b2BUnit.name=B2BUnit type.PwrtoolProScore.b2BUnitLocName.name=B2BUnit Loc Name type.PwrtoolProScore.b2BCustomerUid.name=B2BCustomer Uid type.PwrtoolProScore.proScore.name=Pro Score # Pwrtool Promotion Score Spent table list view column lables type.PwrtoolProScoreSpent.name=Spent Pro Score type.PwrtoolProScoreSpent.b2BUnit.name=B2BUnit type.PwrtoolProScoreSpent.b2BUnitLocName.name=B2BUnit Loc Name type.PwrtoolProScoreSpent.b2BCustomerUid.name=B2BCustomer Uid type.PwrtoolProScoreSpent.spentProScore.name=Spent Pro Score #Pwrtool Promotion Score Yearly Summary table list view column lables type.PwrtoolProScoreSummary.name=Pro Score Summary type.PwrtoolProScoreSummary.b2BUnit.name=B2BUnit type.PwrtoolProScoreSummary.b2BUnitLocName.name=B2BUnit Loc Name type.PwrtoolProScoreSummary.year.name=Year type.PwrtoolProScoreSummary.totalProScore.name=Total Pro Score type.PwrtoolProScoreSummary.spentProScore.name=Used Pro Score type.PwrtoolProScoreSummary.usableProScore.name=Usable Pro Score [/code] Her iki işlemden sonra aşağıdaki adımlar izlenerek Backoffice menü ve listview içeriğinin güncellenmesi sağlanmalı. https://localhost:9002/backoffice/-> F4-> Reset Everthing-> Yes-> F4 Label’ların görünmesi için https://localhost:9002/-> Platform-> Update-> select check box of ycncore option-> Update. ]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *